Trang chủ » » Cọc có vỏ bọc
  • 沉箱桩
  • 沉箱樁
  • Chénxiāng zhuāng
  • Cased pile0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến