Trang chủ » » Tôm Nghệ (Bạc nghệ)
  • 黄金虾
  • 黃金蝦
  • Huángjīn xiā

  • Yellow shrimp
  • Metapenaeus brevicornis0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến