Trang chủ » » Tôm Nghệ (Bạc nghệ)
  • 黄金虾
  • 黃金蝦
  • Huángjīn xiā

  • Yellow shrimp
  • Metapenaeus brevicornis0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng

Hỗ trợ trực tuyến