Trang chủ » » Tôm Càng xanh
  • 罗氏沼虾
  • 羅氏沼蝦
  • Luóshì zhǎo xiā

  • Giant river prawn, Scampi, Giant freshwater Shrimp
  • Macrobrachium rosenbergii


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

Lazada


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng

Hỗ trợ trực tuyến