Trang chủ » » Tôm Càng xanh
  • 1/13/2019 11:27:00 CH
  • 罗氏沼虾
  • 羅氏沼蝦
  • Luóshì zhǎo xiā

  • Giant river prawn, Scampi, Giant freshwater Shrimp
  • Macrobrachium rosenbergii


Phân loại từ

Tin tức


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến