Trang chủ » » Gang đúc biến tính
  • 孕育铸铁
  • 孕育鑄鐵
  • Yùnyù zhùtiě

  • Inoculated cast iron
0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

Lazada


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng

Hỗ trợ trực tuyến