• 1/04/2019 04:07:00 CH
  • 可锻铸铁
  • 可鍛鑄鐵
  • Kěduànzhùtiě

  • Malleable cast iron
Phân loại từ

Tin tức


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến