Trang chủ » » Thước cuộnThước cuộn - Hình minh họa từ Internet
  • 卷尺
  • 捲尺
  • Juǎnchǐ
  • 001 - Dịch câu Việt - Trung về HĐLD0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến