Trang chủ » » Thước lá
  • 塞尺
  • Sāi chǐ

  • Feeler gauge

  • Thước lá, thước đo khe hở
  • Hình minh họa từ Internet
0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

Lazada


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng

Hỗ trợ trực tuyến