Trang chủ » » Quả phật thủ
  • 佛手柑
  • Fóshǒu gān

  • Citrus medica var. sarcodactylis0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến