Trang chủ » » Hoa lưu ly
  • 勿忘我草
  • Wù wàngwǒ cǎo
  • Myosotis
Tên khác: 
Forget me not
Xin đừng quên tôi
 Hoa Thủy Chung, hoa Đôm Đốm Tímhoa Lưu Ly, hoa Bâng Khuâng hay hoa Lỗ Bì
0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến