Trang chủ » » Cầu dao chống giật ELCB
  • Hình minh họa từ Internet

  • Cầu dao chống giật ELCB

  • 漏电保护断路器
  • 漏電保護斷路器
  • Lòudiàn bǎohù duànlù qì
  • Earth leakage circuit breaker


  • Thường gọi là
  • 漏电断路器
  • 漏電斷路器
  • Lòudiàn duànlù qì


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

Lazada


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng

Hỗ trợ trực tuyến