Trang chủ » » Van xả đáy
  • 底部排料阀
  • 底部排料閥
  • Dǐbù pái liào fá
  • Bottom discharge valve0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu V-T; Trách nhiệm chung

Hỗ trợ trực tuyến