Trang chủ » » Van hình cầu-đòn bẩy
  • 杠杆球阀
  • 槓桿球閥
  • Gànggǎn qiúfá
  • Ball and lever valve0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến