Trang chủ » » Van hình cầu-đòn bẩy
  • 杠杆球阀
  • 槓桿球閥
  • Gànggǎn qiúfá
  • Ball and lever valve0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu V-T; Trách nhiệm chung

Hỗ trợ trực tuyến