Trang chủ » » Trở kháng nối đất
  • 阻抗接地
  • Zǔkàng jiēdì
  • Impedance earth0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến