Trang chủ » » Ngược chiều kim đồng hồ
  • 逆时针
  • 逆時針
  • Nì shízhēn
  • Counterclockwise0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến