Trang chủ » » Đinh ri-vê, đinh tán đầu
  • 铆钉
  • 鉚釘
  • Mǎodīng
  • Revets

  • * Đinh rút nhôm
0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến