Trang chủ » » Hiện tượng mao dẫn
  • 毛细现象
  • 毛細現象
  • Máoxì xiànxiàng
  • Capillary phenomenon0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến