Trang chủ » » Hệ số nén
  • 收缩系数
  • 收縮係數
  • Shōusuō xìshù
  • Contraction coeficiency0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến