Trang chủ » » Bạch cầu hạt
  • 粒细胞
  • 粒細胞
  • Lì xìbāo

  • 粒性白细胞
  • 粒性白細胞
  • Lì xìng báixìbāo

  • Granuocyte0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến