Hiển thị các bài đăng có nhãn Tài chính-Kế toán-Kiểm toán. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tài chính-Kế toán-Kiểm toán. Hiển thị tất cả bài đăng
 • 10/18/2022 10:08:00 SA

 •  Check ngữ pháp bằng bài tập xếp câu đúng, có đáp án, có bản dịch HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ:
 • 一切/基础/解决/问题/发展//
 • ---

 • "Chứng minh tài chính" tiếng Trung là gì?
 • 财力证明
 • 財力證明
 • Cáilì zhèngmíng
 • ---
 • Mời bạn nghe truyện Admin dịch và đọc

  Đăng ký kênh ủng hộ Admin nhé! 谢谢! • 9/14/2022 10:04:00 CH

  • 8/23/2022 11:52:00 SA
 • 8/04/2022 10:48:00 SA

 • 7/15/2022 04:40:00 CH • 7/14/2022 03:42:00 CH • 7/02/2022 11:21:00 SA

 •  
 • TẶNG XU KHI ĐĂNG KÝ!
 • TÍCH XU ĐỔI HỌC PHÍ!
 • Xem Hướng dẫn đăng ký thành viên tại đây!
 •  
 • Câu dịch sẵn – cho DÂN PHIÊN DỊCH; DÂN HỌC DỊCH
 • Cần câu nào - Check đáp án câu đó
 • https://www.hocdichonline.com

 • 会计账簿
 • 會計賬簿
 • Kuàijì zhàngbù

 • Bài tập luyện dịch nội dung thực tế về Tài chính - Kế toán
 • 6/25/2022 04:29:00 CH

 •  
 • TẶNG XU KHI ĐĂNG KÝ!
 • TÍCH XU ĐỔI HỌC PHÍ!
 • Xem Hướng dẫn đăng ký thành viên tại đây!
 •  
 • Câu dịch sẵn cho DÂN PHIÊN DỊCH; DÂN HỌC DỊCH
 • https://www.hocdichonline.com

 • 外币
 • 外幣
 • Wàibì
 • Foreign currency


 •   • 6/23/2022 10:54:00 SA

 •  
 • TẶNG XU KHI ĐĂNG KÝ!
 • TÍCH XU ĐỔI HỌC PHÍ!

 • Xem Hướng dẫn đăng ký thành viên tại đây!


 • Câu dịch sẵn cho DÂN PHIÊN DỊCH; DÂN HỌC DỊCH
 • https://www.hocdichonline.com • 原贷金额
 • 原貸金額
 • Yuán dài jīn'é

 • Bài tập luyện dịch nội dung thực tế về Hợp đồng-KD


 • 5/26/2022 03:45:00 CH • 5/23/2022 05:36:00 CH • 5/07/2022 04:51:00 CH • 5/07/2022 04:45:00 CH • 4/27/2022 10:09:00 CH • 4/22/2022 04:58:00 CH • 4/22/2022 03:43:00 CH • 4/22/2022 03:37:00 CH • 4/22/2022 03:33:00 CH • 4/22/2022 11:44:00 SA • 3/16/2022 02:03:00 CHTin tức

NỘI DUNG NỔI BẬTTổng số lượt xem trang

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮHỗ trợ trực tuyến