Hiển thị các bài đăng có nhãn Tài chính-Kế toán-Kiểm toán. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tài chính-Kế toán-Kiểm toán. Hiển thị tất cả bài đăng
 • 3/16/2022 12:09:00 CH

 • Các bạn trình độ HSK5, HSK6 chú ý:
 • Công việc phiên dịch thực tế không lãng mạn mơ mộng như những bức thư viết cho chính mình,
 • không xã giao chào đón đoàn này nọ mà cực kỳ gai góc;
 • hãy làm quen trước với những bài tập luyện dịch văn bản, hợp đồng thực tế có đáp án như thế này nhé!
 • LÀM BÀI THỬ MIỄN PHÍ NHÉ!
 • (Mình cần CTV bán khóa học)


 •  抵押证明书
 • 抵押證明書
 • Dǐyā zhèngmíng shū


 • 3/15/2022 04:33:00 CH

 •  Các bạn trình độ HSK5, HSK6 chú ý:
 • Công việc phiên dịch thực tế không lãng mạn mơ mộng như những bức thư viết cho chính mình,
 • không xã giao chào đón đoàn này nọ mà cực kỳ gai góc;
 • hãy làm quen trước với những bài tập luyện dịch văn bản, hợp đồng thực tế có đáp án như thế này nhé!
 • LÀM BÀI THỬ MIỄN PHÍ NHÉ!
 • (Mình cần CTV bán khóa học)

明细表
明細表
Míngxì biǎo


 • 3/15/2022 04:28:00 CH

 •  Các bạn trình độ HSK5, HSK6 chú ý:
 • Công việc phiên dịch thực tế không lãng mạn mơ mộng như những bức thư viết cho chính mình,

  không xã giao chào đón đoàn này nọ mà cực kỳ gai góc;

  hãy làm quen trước với những bài tập luyện dịch văn bản, hợp đồng thực tế có đáp án như thế này nhé!

  LÀM BÀI THỬ MIỄN PHÍ NHÉ!

  (Mình cần CTV bán khóa học)

 • 现金盘点报告表
 • 現金盤點報告表
 • Xiànjīn pándiǎn bàogào biǎo • 3/15/2022 04:22:00 CH


 • Các bạn trình độ HSK5, HSK6 chú ý:

  Công việc phiên dịch thực tế không lãng mạn mơ mộng như những bức thư viết cho chính mình,

  không xã giao chào đón đoàn này nọ mà cực kỳ gai góc;

  hãy làm quen trước với những bài tập luyện dịch văn bản, hợp đồng thực tế có đáp án như thế này nhé!

  LÀM BÀI THỬ MIỄN PHÍ NHÉ!

  (Mình cần CTV bán khóa học)


 • 跌价准备金
 • 跌價準備金
 • Diéjià zhǔnbèi jīn


 • 3/08/2022 11:42:00 SA

 •  
 • 失业津贴
 • 失業津貼
 • Shīyè jīntiē
 • * Trợ cấp thất nghiệp • 3/08/2022 11:37:00 SA

 •  
 • * Quyết định tăng lương
 • 加薪通知书
 • 加薪通知書
 • Jiā xīn tōngzhī shū

 • *Quyết định giảm lương
 • 降薪通知书
 • 降薪通知書
 • Jiàng xīn tōngzhī shū


 • 3/08/2022 11:29:00 SA

 •  
 • 预付款还款
 • 預付款還款
 • Yùfù kuǎn huán kuǎn


 • 3/08/2022 11:18:00 SA • 3/08/2022 11:13:00 SA

 •  
 • 收入确认
 • 收入確認
 • Shōurù quèrèn


 • 3/08/2022 11:07:00 SA • 2/12/2022 02:35:00 CH


 •  货款
 • 貨款
 • Huòkuǎn


 • 2/08/2022 11:29:00 SA

 • Khoản tiền dùng riêng cho một mục đích nào đó.


 •  专款专用
 • 專款專用
 • Zhuānkuǎn zhuānyòng


 • 1/20/2022 01:30:00 SA

形成详细报告
形成詳細報告
Xíngchéng xiángxì bàogào


 • 8/31/2021 03:20:00 CH • 8/31/2021 02:59:00 CH

 •  
 • 年终结算表
 • 年終結算表 
 • Niánzhōng jiésuàn biǎo • 8/04/2021 03:34:00 CH

 •  
 • 黄金债券
 • 黃金債券 
 • Huángjīn zhàiquàn


 • 8/04/2021 03:26:00 CH

 •  
 • 额外津贴
 • 額外津貼 
 • Éwài jīntiē


 • 8/04/2021 03:20:00 CH

 • 结单
 • 結單 
 • Jié dān


 • 7/29/2021 03:57:00 CH

 •  
 • 结构性存款
 • 結構性存款 
 • Jiégòu xìng cúnkuǎn
 • Structured Deposit


 • 7/29/2021 03:47:00 CH

 •  
 • 限贷合同
 • 限貸合同 
 • Xiàn dài hétóng


Tin tức

NỘI DUNG NỔI BẬTTổng số lượt xem trang

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮHỗ trợ trực tuyến