Trang chủ » » Lô hàng
 • 7/09/2022 04:42:00 CH


 •  
 • Câu dịch sẵn – cho DÂN PHIÊN DỊCH; DÂN HỌC DỊCH
 • Cần câu nào - Check đáp án câu đó
 • https://www.hocdichonline.com
 •  
 • TẶNG XU KHI ĐĂNG KÝ!
 • TÍCH XU ĐỔI HỌC PHÍ!
 • Xem Hướng dẫn đăng ký thành viên tại đây!

 • "Lô hàng" tiếng Trung là gì?
 • 托运货物
 • 托運貨物
 • Tuōyùn huòwù
 • Consignment

 • Một lô hàng
 • 一批托运的货物
 • 一批托運的貨物
 • Yī pī tuōyùn de huòwù

 • Tham khảo câu luyện dịch Cấp độ vừa
 • Tham khảo câu luyện dịch Cấp độ khó


Phân loại từ

Tin tức

NỘI DUNG NỔI BẬT

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


 Kênh Youtube
Hỗ trợ trực tuyến