Trang chủ » » Đông lại - Hòa tan
 • 5/10/2022 03:12:00 CH


 • Đừng thấy khó mà bỏ, có gợi ý rồi, đừng làm sai đấy!
 • Từ đọc hiểu đến viết ra được là một khoảng cách không nhỏ!


 • Đông lại
 • 凝结
 • 凝結
 • Níngjié

 • Hòa tan
 • 溶解
 • Róngjiě

 • Bài tập luyện dịch nội dung thực tế về Hợp đồng-KD


Phân loại từ

Tin tức

NỘI DUNG NỔI BẬT
Tổng số lượt xem trang

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


 Kênh Youtube
Hỗ trợ trực tuyến