Trang chủ » » Đông lại - Hòa tan
 • 5/10/2022 03:12:00 CH


 • Đừng thấy khó mà bỏ, có gợi ý rồi, đừng làm sai đấy!
 • Từ đọc hiểu đến viết ra được là một khoảng cách không nhỏ!


 • Đông lại
 • 凝结
 • 凝結
 • Níngjié

 • Hòa tan
 • 溶解
 • Róngjiě

 • Bài tập luyện dịch nội dung thực tế về Hợp đồng-KD


Tin tức

NỘI DUNG NỔI BẬTTổng số lượt xem trang

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮHỗ trợ trực tuyến