Trang chủ » » Tài sản cố định - Tài sản lưu động
  • 7/18/2018 04:10:00 CH


  • * Tài sản cố định
  •  固定资产
  • 固定資產
  • Gùdìng zīchǎn

  • * Tài sản lưu động
  • 流动资产
  • 流動資產
  • Liúdòng zīchǎnTin tức

NỘI DUNG NỔI BẬTTổng số lượt xem trang

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮHỗ trợ trực tuyến