Trang chủ » » Văn nói - Văn viết
  • 1/17/2022 10:59:00 SA


  •  

  • Văn nói
  • 口头
  • 口頭
  • Kǒutóu

  • Văn viết
  • 书面
  • 書面
  • Shūmiàn


Phân loại từ

Tin tức


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến