Trang chủ » » Ren nối
 • 12/23/2021 04:36:00 CH


 •  
 • Hình từ internet

 • 丝扣
 • 絲扣
 • Sī kòu

 • Ren nối trong/ngoài
 • 内/外丝扣
 • 內/外絲扣
 • Nèi/wài sī kòu

 • Ren nối 1 đầu/hai đầu
 • 单/双头丝扣
 • 單/雙頭絲扣
 • Threaded connection


Phân loại từ

Tin tức

NỘI DUNG NỔI BẬT

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến