Trang chủ » » Ren nối


 •  
 • Hình từ internet

 • 丝扣
 • 絲扣
 • Sī kòu

 • Ren nối trong/ngoài
 • 内/外丝扣
 • 內/外絲扣
 • Nèi/wài sī kòu

 • Ren nối 1 đầu/hai đầu
 • 单/双头丝扣
 • 單/雙頭絲扣
 • Threaded connection


0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến