Trang chủ » » Nhiệt độ không đổi


  •  
  • 恒温
  • 恆溫
  • Héngwēn
  • Constant temperature


0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến