Trang chủ » » Nói thẳng - Ấp úng
  • 8/18/2021 03:38:00 CH


  •  
  • - Nói thẳng
  • 开门见山
  • 開門見山 
  • Kāiménjiànshān

  • - Ấp úng
  • 吞吞吐吐 
  • Tūntūntǔtǔ


Phân loại từ

Tin tức

NỘI DUNG NỔI BẬT

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến