Trang chủ » » Nói thẳng - Ấp úng
  • 8/18/2021 03:38:00 CH


  •  
  • - Nói thẳng
  • 开门见山
  • 開門見山 
  • Kāiménjiànshān

  • - Ấp úng
  • 吞吞吐吐 
  • Tūntūntǔtǔ


Phân loại từ

Tin tức

NỘI DUNG NỔI BẬT
Tổng số lượt xem trang

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮTìm ô chữ

 Kênh Youtube
Hỗ trợ trực tuyến