•  
  • Hình từ internet
  • 水稻脱粒机
  • 水稻脫粒機
  • Shuǐdào tuōlì jī

0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến