Trang chủ » » Bệnh điếc nghề nghiệp  • * 职业性聋
  • 職業性聾 
  • Zhíyè xìng lóng

  • * 职业性噪声聋
  • 職業性噪聲聾 
  • Zhíyè xìng zàoshēng lóng

0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến