Trang chủ » » Sung mãn / Suy kiệt


  •  * Sung mãn (Chức năng sinh lý)
  • 亢进
  • 亢進 
  • Kàngjìn

  • * Suy kiệt
  • 衰竭 
  • Shuāijié

  • Truyện ngắn: 526 ĐÓA HỒNG
0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến