Trang chủ » » Sung mãn / Suy kiệt
  • 5/10/2021 05:04:00 CH


  •  * Sung mãn (Chức năng sinh lý)
  • 亢进
  • 亢進 
  • Kàngjìn

  • * Suy kiệt
  • 衰竭 
  • Shuāijié

  • Truyện ngắn: 526 ĐÓA HỒNG
Tin tức

NỘI DUNG NỔI BẬTTổng số lượt xem trang

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮHỗ trợ trực tuyến