Trang chủ » » Thép nóng chảy
  • 4/24/2021 11:19:00 CH


  •  
  • Hình từ internet

  • 钢水
  • 鋼水 
  • Gāng shuǐ

Phân loại từ

Tin tức

NỘI DUNG NỔI BẬT

Tổng số lượt xem trang

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮHỗ trợ trực tuyến