Trang chủ » » Thép nóng chảy
  • 4/24/2021 11:19:00 CH


  •  
  • Hình từ internet

  • 钢水
  • 鋼水 
  • Gāng shuǐ

Phân loại từ

Tin tức

NỘI DUNG NỔI BẬT

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến