Trang chủ » » Thép nóng chảy


  •  
  • Hình từ internet

  • 钢水
  • 鋼水 
  • Gāng shuǐ

0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến