Trang chủ » » Giàn khoan dầu


  • Hình từ internet

  •  钻油平台
  • 鑽油平台 
  • Zuān yóu píngtái
    • 001 - Dịch câu Việt-Trung về HĐLĐ


0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến