Trang chủ » » Rộng rãi - Chặt chẽ
  • 1/27/2021 11:23:00 CH


  • * Rộng rãi độ lượng
  •  宽厚
  • 寬厚 
  • Kuānhòu
  • * Chặt chẽ, nghiệt ngã, cay nghiệt
  • 刻薄 
  • KèbóPhân loại từ

Tin tức


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến