Trang chủ » » Khuôn đúc  • Khuôn đúc nói chung

  • 铸造模具
  • 鑄造模具
  • Zhùzào mújù
  • -----
  • Khuôn đúc rót
  • 浇造模具
  • 澆造模具
  • Jiāo zào mújù0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến