Trang chủ » » Đánh lâu dài - Đánh nhanh
  • 1/08/2021 03:23:00 CH


  • * Đánh lâu dài, trường kỳ
  •  持久战
  • 持久戰
  • Chíjiǔ zhàn
  • *Đánh nhanh, thời gian ngắn
  • 速决战
  • 速決戰
  • SùjuézhànTin tức

NỘI DUNG NỔI BẬTTổng số lượt xem trang

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮHỗ trợ trực tuyến