Trang chủ » » Đánh lâu dài - Đánh nhanh


  • * Đánh lâu dài, trường kỳ
  •  持久战
  • 持久戰
  • Chíjiǔ zhàn
  • *Đánh nhanh, thời gian ngắn
  • 速决战
  • 速決戰
  • Sùjuézhàn0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến