Trang chủ » » Dầm hẫng


 Dầm hẫng, dầm chìa, dầm công xôn

托臂梁

Tuō bì liáng

悬臂梁

懸臂梁

Xuánbì liáng

Cantilever beam; Hammer beam; Console beam0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến