Trang chủ » » Tế bào mỡ nâu



 棕色脂肪细胞

棕色脂肪細胞

Zōngsè zhīfáng xìbāo



0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ





Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

























004-Dịch câu V-T; Trách nhiệm chung

Hỗ trợ trực tuyến