Trang chủ » » Máy tính để bàn

  • 台式计算机
  • 台式計算機
  • Táishì jìsuànjī

  • 台式电脑
  • 台式電腦
  • Táishì diànnǎo

  • Desktop computer
0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến