Trang chủ » » Thời hạn nâng (tăng) lương

  • 加薪期限
  • Jiā xīn qíxiàn

  • 涨薪期限
  • 漲薪期限
  • Zhǎng xīn qíxiàn
0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký nhận từ mới qua e-mail

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

Hỗ trợ trực tuyến