Trang chủ » » Chế độ nâng (tăng) lương
  • 4/24/2020 10:06:00 SA
  •     Hình từ Internet


  • 加薪制度
  • Jiā xīn zhìdù


  • 涨薪制度
  • 漲薪制度
  • Zhǎng xīn zhìdù

Phân loại từ

Tin tức

Hướng dẫn ĐĂNG KÝ NHẬN XU


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến