Trang chủ » » Chế độ nâng (tăng) lương
  •     Hình từ Internet


  • 加薪制度
  • Jiā xīn zhìdù


  • 涨薪制度
  • 漲薪制度
  • Zhǎng xīn zhìdù

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký nhận từ mới qua e-mail

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

Hỗ trợ trực tuyến