Trang chủ » » Máy đo thân nhiệt
 •     Hình từ internet


 • 体温计
 • 體溫計
 • Tǐwēnjì

 • 红外体温计
 • 紅外體溫計
 • Hóngwài tǐwēnjì
 • Máy đô nhiệt độ cơ thể
 • Máy đô nhiệt độ hồng ngoại

 • 便携式红外体温计
 • 便攜式紅外體溫計
 • Biànxiéshì hóngwài tǐwēnjì
 • Máy đo thân nhiệt cầm tay

 • 手提式红外测温仪
 • 手提式紅外測溫儀
 • Shǒutí shì hóngwài cè wēn yí
 • Nhiệt kế điện tử đo thân nhiệt1 nhận xét:

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến