Trang chủ » » Tủ hồ sơ chống cháy  •     Hình từ internet


  • 1- 防火档案柜
  • 防火檔案櫃
  • Fánghuǒ dǎng'àn guì

  • 2- 防火文件柜
  • 防火文件櫃
  • Fánghuǒ wénjiàn guì

  • Fire proof file cabinet
0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức
MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến