Trang chủ » » Thư ký giám đốc

  • 1- 办公室秘书
  • 辦公室秘書
  • Bàngōngshì mìshū

  • 2- 执行秘书
  • 執行秘書
  • Zhíxíng mìshū

  • Executive secretary
0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến