Trang chủ » » Trân trọng

  • 1- 此致
  • Cǐzhì

  • 2- 商祺
  • Shāng qí

  • 3- Phong cách TQ là viết thành hai dòng như thế này:

  •        礼 


  • 敬!

  • Thường dùng ở cuối văn bản.


0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến