Trang chủ » » Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC)

  • 1- 疾控中心
  • Jí kòng zhōngxīn

  • 2- 疾病预防控制中心
  • 疾病預防控制中心
  • Jíbìng yùfáng kòngzhì zhōngxīn

  • Centers for Disease Control and Prevention (CDC)0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến