Trang chủ » » Rối loạn tăng động giảm chú ý(ADHD)
  • 2/13/2020 03:25:00 CHHình từ internet


  • 1-多动症
  • 多動症
  • Duōdòngzhèng

  • 2- Rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD)
  • Attention-deficit hyperactivity disorder - ADHD
  • 注意缺陷多动障碍
  • 注意缺陷多動障礙
  • Zhùyì quēxiàn duō dòng zhàng'ài
Phân loại từ

Tin tức


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến