Trang chủ » » Rối loạn tăng động giảm chú ý(ADHD)Hình từ internet


  • 1-多动症
  • 多動症
  • Duōdòngzhèng

  • 2- Rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD)
  • Attention-deficit hyperactivity disorder - ADHD
  • 注意缺陷多动障碍
  • 注意缺陷多動障礙
  • Zhùyì quēxiàn duō dòng zhàng'ài
0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến