•     Hình từ internet


  • 平蒸饼
  • 平蒸餅
  • Píng zhēng bǐng
  • Flat rice dumpling0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến