Trang chủ » » Bạc dẫn mũi khoan
  • 2/14/2020 10:56:00 CH

  • 1- 钻孔夹具
  • 鑽孔夾具
  • Zuān kǒng jiājù

  • 2- 钻模
  • 鑽模
  • Zuān mó

  • Drill jig
Phân loại từ

Tin tức


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến