Trang chủ » » Bạc dẫn mũi khoan

  • 1- 钻孔夹具
  • 鑽孔夾具
  • Zuān kǒng jiājù

  • 2- 钻模
  • 鑽模
  • Zuān mó

  • Drill jig
0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký nhận từ mới qua e-mail

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

Hỗ trợ trực tuyến