Trang chủ » » Họa từ miệng ra

  • 祸从口出
  • 禍從口出
  • Huò cóng kǒu chū


0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến