Trang chủ » » Bụi, bụi mịn PM2.5, bụi siêu mịn PM1
 • 10/01/2019 10:54:00 CH • Hình từ Internet

 • 粉尘
 • 粉塵
 • Fěnchén (TSP)

 • Bụi mịn PM10
 • 飘尘
 • 飄塵
 • Piāochén (PM10)

 • Bụi mịn PM2.5
 • 微尘
 • 微塵
 • Wéichén
 • Đường kính ≤ 2,5 micron

 • Bụi siêu mịn PM1
 • 霾尘
 • 霾塵
 • Mái chén

Phân loại từ

Tin tức


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến